Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Снабдяване с нотариални актове

Снабдяване с нотариални актове

Една от услугите, които се предлагат в „КАРА недвижими имоти” ЕООД е подготовката на всички документи, необходими за издаването на нотариални актове за собственост на недвижими имоти - скици, данъчни оценки, молби-декларации, данъчни декларации, както и всички необходими удостоверения - за свидетели, за наследници, за идентичност на имената.

Нотариалните актове за собственост биват два вида - констативни и по обстоятелствена проверка.
Констативните нотариални актове се съставят от нотариуса в съответния район на действие, по местонахождение на имота, в случаите когато молителите притежават определени писмени документи, доказващи правото им на собственост върху имота, но нямат издаден нотариален акт.

Нотариалните актове по обстоятелствена проверка се издават, когато молителите не разполагат с необходимите писмени документи, но реално владеят имота, за което представят съответните доказателства, или са придобили имота по правоприемство.

Основно доказателствено средство при обстоятелствената проверка са свидетелските показания. Освен тях се подготвя и молба-декларация, която се подава в Общината, чрез съответния нотариус. Към молбата се прилагат всички съществуващи документи - скица, данъчна оценка, разрешение за строеж, удостоверение за наследници, удостоверение за свидетели. След извършване на необходимите проверки, общината издава удостоверение на молителя, в което се описва имота и се посочва името на което е записан в разписния лист към плана на населеното място.

След като разгледа обстойно събраните доказателства, нотариусът издава постановление, с което признава правото на собственост на молителите и съответно издава нотариален акт за собственост.